Hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới của xã Phù Ninh
  • Cập nhật: 31/10/2022
  • Lượt xem: 2933 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 31/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Ninh phối hợp với UBND xã Phù Ninh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới (NTM) của xã Phù Ninh. Tới dự có đồng chí Hán Trung Kết - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo UBMMTQ huyện phù Ninh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Ban công tác mặt trận của 14/14 khu dân cư trong toàn xã.

Theo báo cáo đến nay xã Phù Ninh đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và 57/57 chỉ tiêu về xây dựng NTM. Cụ thể sau 11 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trong toàn xã đạt trên 77,9 tỷ đồng, trong đó từ nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp đạt trên 22,1 tỷ đồng; các nguồn vốn được tập chung xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng các công trình công cộng như: Điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... Đời sống nhân dân ngày được nâng lên thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt trên 42,5 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm còn 64 hộ chiếm 2,16%; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang, kinh tế - xã hội từng bước phát triển; Quốc phòng, an ninh được bảo đảm giữ vững. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã nghe triển khai kế hoạch tuyên truyền lấy ý kiến ngươi dân. Theo quy định việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 80% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia, trong đó từ chỉ tiêu số 01-18 phải có trên 80% số hộ được lấy ý kiến hài lòng; riêng chỉ tiêu số 19 phải đạt trên 90% số hộ được lấy ý kiến hài lòng.

          Tại hội nghị đồng chí Hán Trung Kết - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đề nghị UBND, UB MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của xã; Chi bộ, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM kịp thời, đúng quy trình, thời gian quy định; tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân trên địa bàn xã để người dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình trong xây dựng NTM; hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và nội dung việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới, từ đó cho ý kiến về nội dung xây dựng nông thôn mới, đảm bảo dân chủ, khách quan và chính xác.

Thông qua hội nghị triển khai kế hoạch, tập huấn nhằm giúp cho các đại biểu nắm vững quy trình, cách thức, biện pháp tổ chức việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã NTM, qua đó hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM theo đúng quy định.

Trường Sơn- TTVHTTDL&TT