HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH THÁNG 6
  • Cập nhật: 29/06/2022
  • Lượt xem: 3301 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 29/6/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 6 năm 2022, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Lai – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Hội cựu chiến binh, Huyện Đoàn thanh niên; Trưởng các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện; Chủ tịch UBND xã Trạm Thản.


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin huyện báo cáo dự thảo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản (17/11/1952 – 17/11/2022). Theo đó, Lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức trọng thể quy mô cấp huyện dự kiến vào ngày 17/11/2022 tại di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản. Để chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm, các thành viên đại biểu đã thảo luận thống nhất các nội dung công việc, trong đó khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các hạng mục công trình như:  Tập trung sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang, khu di tích lịch sử quốc gia chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản; mẫu trang hoành tráng “Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản năm 1952”; rà soát hệ thống cây xanh trong khuôn viên.... Có kế hoạch tổ chức chương trình văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao tại huyện và tại xã. Chỉ đạo và hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc...


  Tiếp đó, lãnh đạo phòng Văn hóa & Thông tin đã thông qua dự thảo Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện đề án cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện thiết chế nhà văn hoá các khu dân cư trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2024 (tính đến ngày 31/5/2022). Đoàn đã tiến hành 02 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án tại 6 xã : Liên Hoa, Phù Ninh, Bảo Thanh, Trạm Thản, Phú Mỹ, Gia Thanh. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nhật yêu cầu: Phòng Tài chính & Kế hoạch khẩn trương tham mưu Hướng dẫn thủ tục cấp kinh phí để các xã tổ chức xây dựng và chi trả các hạng mục đã thực hiện. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện tham mưu hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa các khu dân cư khu 8, 11 xã Phú Mỹ; hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng công trình của Nhà nước để làm nhà văn hóa tại khu 2 xã Gia Thanh. Phòng Văn hóa & Thông tin tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu, tháo gõ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án kịp thời  báo cáo, tham mưu với UBND huyện....


Hội nghị tập trung thảo luận dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện các mô hình khuyến nông năm 2021. Đối với nội dung này, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Trạm Khuyến nông, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện tập trung phối hợp rà soát các mô hình trình diễn trên địa bàn phù hợp với thực tế, điều kiện thực tiễn địa phương đồng thời có kế hoạch thực hiện mô hình khuyến nông năm 2022....

Một số hình ảnh: 

Kim Ngân - TTVH TTDL & TT