Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch tháng 11
  • Cập nhật: 22/11/2022
  • Lượt xem: 2401 lượt xem

(Phù Ninh)- Thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2022, ngày 22/11/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch nghe các phòng chuyên môn báo cáo. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các phòng ban chuyên môn liên quan.

Tại hội nghị, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo tiến độ thực hiện đề án đo đạc lập hồ sơ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đến tháng 11 năm 2022;  Kết quả rà soát quỹ đất công ích trên địa bàn toàn huyện. Theo đó,  Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch,  Ban chỉ đạo dự án “Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” gồm các đồng chí thuộc UBND huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Huyện đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thị trấn Phong Châu và 02 xã: Bình Phú, Tiên Phú... Đến nay, tiến độ thực hiện chậm hơn so với Kế hoạch do tiến độ triển khai chấm thầu, lựa chọn nhà thầu chậm so với yêu cầu.

Cũng tại hội nghị, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn báo cáo công tác quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện; công tác nghiệm thu bạch đàn chồi, hồng không hạt Gia Thanh theo Nghị quyết số 94 – NQ/HU, Nghị quyết số 95 – NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ.  Hiện nay, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với 321 công trình thủy lợi (trong đó có 03 công trình vừa, 318 công trình nhỏ), hơn 394 km hệ thống kênh mương cấp II, cấp III. Toàn huyện có 202 công trình thủy lợi. Bên cạnh những công trình hồ đập đã được nâng cấp, cải tạo vẫn còn nhiều hồ, đập nhỏ đã xuống cấp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình hồ đập, giảm khả năng phục vụ tưới tiêu, gây nguy cơ mất an toàn đập. Trên địa bàn huyện có hơn 100km kênh mương cần nạo vét, tu sửa hàng năm...


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tính đến tháng 11, phòng Nông nghiệp phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường, Tài chính – Kế hoạch, Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn đã rà soát 02 cuộc diện tích bạch đàn chồi đã nghiệm thu, trong đó có 157 hộ tham gia, tổng diện tích đủ điều kiện hỗ trợ: 112,26 ha (còn 79,65 ha chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đối với hỗ trợ phát triển cây hồng không hạt Gia Thanh, đã lập hồ sơ đề nghị thẩm định, cấp Quyết định công nhận đặc cách giống cây trồng đối với cây hồng Gia Thanh là giống cây trồng đặc sản. Diện tích trồng hồng đã nghiệm thu là 17,37 ha...


  Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hữu Nhật yêu cầu cơ quan chủ trì Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình ao, hồ đập trên địa bàn huyện. Nghiên cứu Luật Thuỷ lợi năm 2017 để tham mưu quy định cụ thể trong việc giao thuê thầu mặt nước đối với các ao, hồ, đập trên địa bàn các xã, thị trấn. Rà soát các ao, hồ không sử dụng, đề xuất phương án chuyển đổi, cải tạo thành hồ sinh thái. Xây dựng quỹ phòng chống thiên tai, huy động nguồn lực từ đầu năm... Đối với nội dung tiến độ thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, đồng chí yêu cầu phòng Tài nguyên & Môi trường chỉnh sửa nội dung báo cáo, hoàn thiện trong ngày để báo cáo Thường trực Huyện ủy. Giao phòng Tài chính & Kế hoạch phối hợp cân đối từ nguồn ngân sách và nguồn thu tiền sử dụng đất để tham mưu cho UBND huyện báo cáo cấp huyện, tỉnh...Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu bám sát Nghị quyết số 94 – NQ/HU để thực hiện đúng quy trình, có xác nhận pháp lý của của các thành phần tham gia công tác nghiệm thu bạch đàn chồi. Diện tích đất chuyển đổi bạch đàn chồi phải là đất lâm nghiệp. Kiên quyết thực hiện đúng quy định pháp luật về giống cây trồng phục vụ việc trồng mới hồng không hạt Gia Thanh, Nghị quyết số 95 – NQ/HU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ..

Kim Ngân (Trung tâm VHTTDl và Truyền thông)