HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM NĂM 2023
  • Cập nhật: 21/02/2023
  • Lượt xem: 2226 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21/2/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Phù Ninh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐN&UBND, phòng Tài Chính - Kế hoạch, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo NHCSXH huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện Phù Ninh tiếp tục chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác, UBND cấp xã, các đơn vị có liên quan, triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, do đó hoạt động tín dụng chính sách vẫn giữ ổn định, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn đạt 298.958 triệu đồng, tăng 19.800 triệu đồng so với năm 2021. Đến hết tháng 12/2022, phòng Giao dịch đang thực hiện cho vay với 11 chương trình tín dụng, tổng dư nợ 298.783/298.803 triệu đồng, trong đó, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể là 298.443 triệu đồng, chiếm 99,8% tổng dư nợ. Trên địa bàn hiện có 263 tổ tiết kiệm & vay vốn, trong đó Hội nông dân quản lý 69 tổ; Hội Phụ nữ quản lý 73 tổ; Hội Cựu chiến binh quản lý 71 tổ; Đoàn Thanh niên quản lý 50 tổ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, trong năm đã có 1 đoàn kiểm tra toàn diện của NHCSXH tỉnh, phòng giao dịch huyện Phù Ninh hàng tháng đều thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ tín dụng, chứng từ, chấm sao kê,…; các cấp hội cũng đã tổ chức kiểm tra, giám sát, trong đó hội cấp huyện kiểm tra được 64 lượt hội cấp xã, 73 lượt tổ tiết kiệm & vay vốn, 373 lượt hộ vay vốn,…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đánh cao những kết quả Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã đạt được năm 2022, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tiếp theo như: Quan tâm các chương trình đặc thù để tiếp tục cho vay, rà soát các đối tượng, tập trung giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu, củng cố, duy trì và giữ vững chất lượng hoạt động của phòng giao dịch, đặc biệt cần chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung thực hiện công tác xử lý và thu hồi nợ đến hạn,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc và đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cũng như đề xuất giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Hà Linh (Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông)