ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGHE MỘT SỐ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ BÁO CÁO
  • Cập nhật: 13/03/2023
  • Lượt xem: 1585 lượt xem

(Phù Ninh) - Thực hiện chương trình công tác tháng 3 năm 2023, ngày 13/3/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị do đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì nghe các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện báo cáo các nội dung.


Tại hội nghị, phòng Tài nguyên & Môi trường báo cáo kết quả rà soát nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát, tổng hợp và phương án sử dụng đối với các thửa đất nhỏ hẹp. Sau khi tổng hợp rà soát của các xã, thị trấn, có tổng số 13 xã, thị trấn có quỹ đất nhỏ hẹp, trong đó còn 4 xã: Tiên Phú, Phú Lộc, Liên Hoa, Gia Thanh báo cáo không có quỹ đất nhỏ hẹp, với 95 thửa , diện tích 11.362m2 . Đối với 17 thửa có kích thước, diện tích đủ điều kiện tách thành thửa riêng thì xem xét, xác định lại diện tích, kích thước đảm bảo tách thành thửa riêng để xây dựng phương án sử dụng. Nếu không đảm bảo thì chuyển mục đích sang đất ở giao cho hộ liền kề hoặc chuyển mục đích sang đất ở đấu giá quyền sử dụng đất.


Đồng chí Đào Ngọc Thắng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị 

Đối với nội dung công tác quản lý quỹ đất công ích trên địa bàn huyện, phòng Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức làm việc với từng xã để kiểm tra hồ sơ quản lý đất công ích của 9 xã, thị trấn. Tổng diện tích đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích là 296, 03ha đối với 5.673 thửa. Hầu hết diện tích đất công ích là đất trồng lúa, trồng cây hàng năm cho người dân sử dụng canh tác mà không cho thuê bằng hình thức hợp đồng. Nhìn chung, có nhiều thửa nằm chung với diện tích đất được giao cho hộ dân nên khó khăn cho công tác quản lý cũng như đấu giá, đấu thầu. Nhiều hộ dân không còn nhu cầu thuê đã trả lại đất công ích cho địa phương hoặc không canh tác gây lãng phí nguồn lực đất đai.


Hội nghị cũng nghe Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện báo cáo công tác quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện năm 2023. Theo đó, phòng Nông nghiệp & PTNT quản lý tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với 321 công trình thủy lợi với 03 công trình vừa, 318 công trình nhỏ và hệ thống kênh mương cấp II và cấp III. Hiện các công trình đập cơ bản đã xuống cấp nghiêm trọng, bị bồi lấp và xâm lấn. Việc giao thuê mặt nước chưa có quy định cụ thể, rõ ràng….

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Ngọc Thắng yêu cầu: Phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát trên địa bàn huyện những diện tích còn dôi dư, có thể phù hợp với quy hoạch sử dụng đất… nghiên cứu để công nhận, hợp thức và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, trước mắt là ưu tiên ở thị trấn Phong Châu và trung tâm các xã. 4 xã báo cáo không có quỹ đất nhỏ hẹp, tiếp tục rà soát, báo cáo lại phòng Tài nguyên & Môi trường. Tổ chức thẩm định Phương án sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do UBND xã, thị trấn xây dựng. Đối với nội dụng quản lý đất công ích, đồng chí yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước phải phối hợp với các xã, thị trấn để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện lập sổ theo dõi đất công ích cũng như công tác quản lý, sử dụng. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ rà soát tiếp tục rà soát, hoàn thiện sổ theo dõi đất công ích. Lập phương án đấu giá đối với những thửa đất riêng lẻ, trình UBND huyện phê duyệt. Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện báo cáo công tác quản lý các công trình thủy lợi vừa và nhỏ xong trong tháng 3, số liệu phải chính xác, cụ thể, chi tiết. Chủ trì, phối hợp, đề xuất kế hoạch sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu…

 

Kim Ngân - TTVH TTDL & TT