ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI ĐẢNG ỦY XÃ PHÙ NINH
  • Cập nhật: 27/08/2020
  • Lượt xem: 5164 lượt xem

(Phù Ninh)-Chiều ngày 26.8.2020, Đoàn công tác của Huyện ủy Phù Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên -TUV - Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BTV Đảng ủy xã Phù Ninh để kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2020 và các kiến nghị đề xuất; Báo cáo việc xây dựng quy chế làm việc của BCH, BTV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó bí thư TT Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Lê Kim Đính - Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Trưởng các phòng cơ quan chuyên môn: Tài nguyên & Môi trường;; Nông nghiệp & PTNT; Kinh tế - Hạ Tầng; Thanh tra và Văn phòng Huyện ủy.

Theo báo cáo, trong 8 tháng đầu năm tình hình kinh tế xã Phù Ninh tiếp tục phát triển đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã ước đạt 4,4 tỷ, bằng 43,1% so với Nghị quyết HĐND; tổng diện tích gieo cấy lúa 168 ha; Sản lượng lương thực có hạt đạt 1.030,2 tấn; Bình quân lương thực đầu người ước đạt 35 triệu. Công tác xây dựng cơ bản được quan tâm đầu tư. Đã đầu tư hỗ trợ ximăng thực hiện 5 tuyến đường giao thông nông thôn với hơn 1000m, nhân dân tự đóng góp toàn bộ kinh phí thực hiện đường A dài 220m. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai, đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội được quan tâm, Trạm y tế, 3/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia; xã đã chi trả tiền hỗ trợ tiền ảnh hưởng do dịch Covid -19 cho 668 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong công tác xây dựng đảng củng cố hệ thống chính trị, đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ngay sau đại hội đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy; UBKT Đảng ủy; Chương trình làm việc của toàn khóa của Đảng ủy, chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của BCH, BTV và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí BTV, BCH để tổ chức thực hiện.


           Tại buổi làm việc xã Phù Ninh kiến nghị với đoàn công tác: Đề nghị xem xét tạo môi trường thuận lợi cho ngành nghề Hoa, cây cảnh, giống lâm nghiệp phát triển; Về xây dựng cơ bản đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế của địa phương; Nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương... Các ý kiến đã được đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và chỉ đạo các thành viên trong đoàn công tác  tiếp thu và thực hiện trong thời gian sớm nhất.


          Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy và các đồng chí Ban thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng ban, cơ quan của huyện đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng của Đảng bộ xã 8 tháng đầu năm 2020, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế  và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như : Cần bổ xung, xây dựng quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, chức năng nhiệm vụ của BCH, BTV, UBKT Đảng ủy cần rõ ràng, chi tiết cụ thể; Xây dựng nội dung, kế hoạch sơ kết từng năm, nửa nhiệm kỳ để đánh giá những kết quả đã làm và chưa làm được...          Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV - Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới Đảng ủy xã cần chủ động phát huy nội lực tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Nhiệm vụ ưu tiên cấp bách cần chủ động tranh thủ mọi nguồn lực để làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường đi vào trụ sở xã.  Cần chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch trung hạn. Cần tăng cường đoàn kết nội bộ, tuyên truyền nhận thức cho cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, từng bước tạo niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương. Duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, nội quy quy chế làm việc, phân công cụ thể, quy định rõ ràng đưa thành tiêu chí đánh giá phân, xếp loại công chức, cán bộ đảng viên, đặc biệt vai trò của người đứng đầu. Tăng cường chỉnh trang, tạo cảnh quang xanh, sạch đẹp tại trụ sở nơi làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại . Đối với diện tích trồng lúa không hiệu quả cần chủ động chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản và phát triển trồng giống cây lâm nghiệp theo mô hình hợp tác xã. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.          Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa tiến độ giải phóng mặt bằng đường vào dự án xây dựng Trung tâm Phật giáo Hùng Vương tại khu 5 xã Phù Ninh.

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh