Đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD, đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện
  • Cập nhật: 31/10/2022
  • Lượt xem: 3678 lượt xem

(Phù Ninh) Thực hiện đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu, rộng các nội dung của Đề án 06/CP tới mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn với hình thức đa dạng như trên các phương tiện thông tin, truyền thanh truyền hình, báo chí, mạng xã hội để người dân hiểu, nhận thức đầy đủ về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, sử dụng thẻ CCCD, thiết bị đọc QRcode, chíp trên thẻ CCCD thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (Tham khảo tài liệu tuyên truyền, đào tạo, tập huấn tại website: tailieuhuongdan.dean06.vn). Đồng thời hỗ trợ để đảm bảo tối đa công dân đủ điều kiện đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tạo mọi điều kiện để công dân được thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử thuận lợi, không phải đi lại nhiều lần. Từ đó để các cơ quan, tổ chức và mọi tầng lớp nhân dân có nhận thức tích cực, đồng thuận, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử.

          Tổ chức rà soát, khảo sát tình hình thực tế địa bàn làm căn cứ xây dựng các mô hình điểm về triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP (theo phụ lục 4 kèm theo Công văn này).

          2. Tổ công tác Đề án 06/CP xã, thị trấn đưa nội dung cấp tài khoản định danh điện tử thành nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện ngay, chỉ đạo các thành viên, tổ công tác Đề án 06 khu dân cư tích cực phối hợp lực lượng Công an thu nhận hồ sơ tài khoản định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện chưa được cấp trên địa bàn.

          3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khẩn trương rà soát trong đơn vị những trường hợp chưa được cấp tài khoản định danh điện tử, lập danh sách (theo mẫu kèm theo) gửi về Công an huyện trước ngày 11/11/2022 để tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử lưu động tại cơ quan, đơn vị. Yêu cầu 100% cán bộ, công nhân viên, viên chức, công chức, đảng viên trong đơn vị, khu dân cư phải đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đồng thời phải gương mẫu, vận động người thân trong gia đình đăng ký tài khoản định danh điện tử (xong trước ngày 30/11/2022).

          4. Các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức xã hội phối hợp với lực lượng Công an trong việc rà soát, điều tra cơ bản, phân tích, tổng hợp dữ liệu công dân chưa được cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn, tổ chức thu nhận hồ sơ để nâng cao hiệu quả, tiến độ hoàn thành chỉ tiêu.

          5. Sử dụng đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ lực lượng Công an cấp tài khoản định danh điện tử; vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử. Hướng dẫn người dân đăng ký thuê bao di động (SIM) chính chủ người sử dụng đảm bảo yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử. Đảm bảo đến 31/12/2022 kích hoạt trên 92.074 tài khoản định danh điện tử (mức độ 1 + mức độ 2), trong đó có 11.446 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được kích hoạt.

signed-signed-day manh cap cccd va cap ma so dinh danh.pdf

Ban Biên tập