BÍ THƯ HUYỆN UỶ NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ VÀ VIỆC LỰA CHỌN XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO; TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI
  • Cập nhật: 16/06/2022
  • Lượt xem: 1237 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 16/6, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Tố Uyên chủ trì hội nghị nghe UBND huyện báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí và việc lựa chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trịnh Đức Lai, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện.


Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Qua gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05, ngày 31/12/2020, của Ban Thường vụ Huyện uỷ về xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản đạt huyện Nông thôn mới vào năm 2025, đến nay, huyện Phù Ninh có 14/16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; rà soát đánh giá 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới, hiện nay huyện Phù Ninh đạt 3 tiêu chí, 3 tiêu chí đạt thấp và 3 tiêu chí chưa đạt là: quy hoạch; kinh tế; hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Cấp uỷ, chính quyền các xã và huyện đã có nhiều cách làm mới, vận dụng linh hoạt phương thức triển khai và huy động nguồn lực trong nhân dân; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nhất là hệ thống giao thông, trường học, các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở…qua đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

 


Đồng chí Nguyễn Hữu Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo với đồng chí Bí thư Huyện uỷ, đại diện Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết: Từ nay đến cuối năm 2022, huyện Phù Ninh chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí, xây dựng 2 xã là Liên Hoa và Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới (đến nay xã Liên Hoa đạt 18/19 tiêu chí, xã Phù Ninh đạt 16/19 tiêu chí), năm 2023, xây dựng 2 xã Trung Giáp và Tiên Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (hiện nay 2 xã này có 9 tiêu chí đã đạt, 9 tiêu chí đạt thấp, chí còn tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn là chưa đạt), huyện Phù Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024. Để đạt mục tiêu trên, huyện Phù Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng lộ trình, giải pháp, huy động nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đồng thời dự dự kiến huy động trên 250 tỷ đồng để tập trung xây dựng và hoàn thiện các hạng mục như: xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch nông thôn mới; tu sửa, xây dựng mới, nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hoá khu dân cư...

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nhật, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị đã phân tích làm rõ hơn lộ trình, giải pháp, huy động nguồn lực để quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao...

Xác định đây là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề, trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến năm 2025. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Tố Uyên yêu cầu UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng ban, cơ quan, đơn vị phải quyết liệt triển khai, đồng sức, đồng lòng; xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể của xã, huyện nông thôn mới; tích cực huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chỉnh trang diện mạo, cảnh quan, môi trường nông thôn, đồng thời chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, tăng cường kiểm tra giám sát đối với cán bộ công chức, viên chức. Để hoàn thành mục tiêu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và huyện Phù Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024 đòi hỏi cấp uỷ chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục nỗ lực, quyết tâm. Tuy nhiên quan điểm của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ là không xây dựng nông thôn mới bằng mọi giá./.

Một số hình ảnh:

 

Phú Cường -TTVHTTDL&TT