Phù Ninh tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019
  • Cập nhật: 28/05/2019
  • Lượt xem: 27298 lượt xem

(Phù Ninh)- Vừa qua, huyện Phù Ninh đã tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2019. Các đơn vị tham gia huấn luyện gồm: Tự vệ Cơ quan UBND huyện, Tổng công ty Giấy Việt Nam và trường THPT Phù Ninh.

Trong thời gian 7 ngày, 80 chiến sỹ thuộc lực lượng tự vệ của các đơn vị đã được Ban CHQS huyện huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự gồm: Những nội dung cơ bản của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh, dự bị động viên, biên giới quốc gia. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; huấn luyện khám súng, bắn súng, huấn luyện đội ngũ chiến thuật…

          Kết thúc đợt huấn luyện, ban chỉ huy quân sự huyện đã tiến hành kiểm tra bắn đạt thật bằng súng tiểu liên AK. Cơ bản quân số huấn luyện đạt yêu cầu đề ra trong đó có trên 85% chiến sỹ đạt kết quả khá, giỏi.

          Thông qua đợt huấn luyện sẽ giúp các chiến sỹ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội tại đơn vị, địa phương.

  Một số hình ảnh:

 

Quang Thái- Đài TT Phù Ninh