Nội dung và lộ trình các bước thực hiện sắp xếp Đon vị hành chính cấp xã
  • Cập nhật: 15/07/2019
  • Lượt xem: 7972 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 9/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND về việc “Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021”. Kế hoạch đã đưa ra chi tiết về nội dung, lộ trình các bước thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã

Nội dung, lộ trình các bước thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã:

1. Năm 2019

– UBND cấp xã lập, niêm yết danh sách cử tri để xin ý kiến: Xong trước ngày 10/7/2019

-  UBND cấp huyện hoàn thành xây dựng đề án cụ thể mỗi trường hợp sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã. Thời gian chậm nhất ngày 21/7/2019.

 UBND cấp huyện chuyển đến  UBND cấp xã bản tóm tắt đề án cụ thể  sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã, phiếu lấy ý kiến cử tri: Thời gian chậm nhất ngày 22/7/2019.

UBND cấp xã tổ chức xong việc phát phiếu lấy ý kiến cử tri:  Thời gian chậm nhất ngày 26/7/2019.

UBND cấp xã hoàn thành tổng hợp ý kiến cử tri, gửi kết quả tổng hợp ý kiến của cử tri đến UBND cấp huyện. Thời gian chậm nhất ngày 31/7/2019.

- HĐND cấp xã họp, ra nghị quyết thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã thành lập ĐVHC cấp xã mới: Thời gian chậm nhất 7/8/2019

-  UBND cấp huyện xây dựng xong đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất 7/8/2019

HĐND cấp huyện họp, ra nghị quyết thông qua đề án sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất 16/8/2019

-  UBND tỉnh xây dựng xong đề án tổng thể sắp xếp sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất 17/8/2019

-  UBND tỉnh xây dựng, trình HĐND tỉnh đề án tổng thể sắp xếp, sáp nhập ĐVHC cấp xã trên địa bàn: Thời gian chậm nhất 30/8/2019

- Hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, dự kiến xong trước ngày 05/9/2019

- Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sắp xếp, tổ chức bộ máy Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể.

2. Năm 2020:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự để tiến hành đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 tại những đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành.

- Xác định vị trí việc làm, quy định số lượng cán bộ, công chức các ĐVHC cấp xã hình thành mới sau sắp xếp: Thời gian chậm nhất ngày 30/1/2020.

- Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo mục tiêu giảm về đúng số lượng quy định vào năm 2025: Thời gian chậm nhất ngày 28/2/2020.

3. Năm 2021:

Tổng kết rút kinh nghiệm việc sắp xếp, nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Dự kiến các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2030 theo quy định của Trung ương.


  


 


Ban biên tập

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com