Kế hoạch Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Cập nhật: 18/06/2019
  • Lượt xem: 18959 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Huyện ủy Phù Ninh đã ban hành hướng dẫn Số 94- KH/HU của Ban thường vụ Huyện ủy Phù Ninh về Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc "Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020"

Kế hoạch Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng  nhiệm kỳ 2015 - 2020 của  BTV Huyện ủy Phù Ninh nhằm tổng kết toàn diện kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Huyện.

Chi tiết kế hoạch trên file đính kèmKH tong ket cong tac XDĐ va Thi hanh DLD .doc