Huyện ủy Phù Ninh: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
  • Cập nhật: 28/06/2019
  • Lượt xem: 20473 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 27/6/02019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Ninh đã tổ chức hội nghị để nghe đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có các vị đại biểu đại diện cho các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Tố Uyên – TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị thông qua rất nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện; kết quả kiểm tra việc thực hiện các quyết định, kết luận của cơ quan có thẩm quyền sau kiểm tra, giám sát; việc xử lý, kiểm soát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với Đảng bộ các xã: Phù Ninh, An Đạo, Gia Thanh, Liên Hoa và thị trấn Phong Châu. Tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với việc xử lý, kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động thi hành án hình sự, thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"; đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy.

Có thể thấy rằng, 6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định. Sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo theo kế hoạch, làm tốt công tác gieo trồng vụ xuân, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi (năng suất ước đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng cây lương thực có hạt đạt 20.896 tấn); tăng cường chỉ đạo thu, quản lý và điều hành ngân sách, lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 29,06% so cùng kỳ; trong đó, thu ngân sách địa phương ước đạt 103.786 triệu đồng, đạt 70% so dự toán; tăng 45,68% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và từng bước phục hồi (giá trị sản xuất tăng 5,36% so cùng kỳ). Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng 63,24% so cùng kỳ; đã thu hút được 10 dự án đăng ký đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh vào địa bàn, với tổng mức đầu tư  815,2 tỷ đồng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường; công tác đền bù giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng thi công cho các dự án. Thêm 01 xã (Lệ Mỹ) đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dân số, văn hoá - thông tin, cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã (8 xã), đến nay đã có 2 xã Trung Giáp và Bảo Thanh tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cấp xã.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; nội dung, phương pháp điều hành. Hướng các hoạt động về cơ sở kết hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giải quyết đồng bộ các yếu tố trên mọi lĩnh vực. Từ đó tập trung chỉ đạo toàn diện trên tất cả các mặt, kịp thời chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý cán bộ, công chức nhằm nêu cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt người đứng đầu, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có vi phạm. Chỉ đạo ban hành quy chế, nội quy của người đứng đầu cấp ủy (huyện và xã) trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn đưa ra những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong 6 tháng cuối năm như: Công tác triển khai dồn đổi, tích tụ ruộng đất gặp nhiều khó khăn; việc chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế. Công tác chỉ đạo sản xuất ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, còn chủ quan, bị động. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; việc duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia còn nhiều hạn chế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế nhất là việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, xin ra khỏi Đảng có chiều hướng tăng. Nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú. Một số cán bộ, công chức thiếu tính cộng đồng, trách nhiệm, chưa sâu sát, năng động, chủ động giúp cơ sở khắc phục những khó khăn, giải quyết công việc, còn tư tưởng trông chờ, ỉ nại vào cấp trên; còn có cán bộ cấp xã vi phạm pháp luật, kể cả cán bộ chủ chốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ huyện đã phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân của những khuyết điểm đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm của 6 tháng cuối năm như phấn đấu xây dựng thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia, 02 xã (Trị Quận, Tử Đà) đạt chuẩn nông thôn mới. Làm tốt công tác đấu giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm nhà ở cho nhân dân; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án trọng điểm(cụm công nghiệp Tử Đà – An Đạo, cụm công nghiệp Phú Gia; đường 323D; công viên Vĩnh Hằng…); xây dựng kế hoạch hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2022...

Ngọc Hoàn- Huyện ủy Phù Ninh