Công văn về việc thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
  • Cập nhật: 05/07/2019
  • Lượt xem: 753 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 05/07/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành công văn số 726/UBND-VP về việc thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.