Xã Phú Mỹ tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023
  • Cập nhật: 28/10/2022
  • Lượt xem: 2263 lượt xem

(Phù Ninh)- Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2023, vừa qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Phú Mỹ phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tuổi từ 18 đến 25 thuộc diện đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS năm 2023.


Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên hội đồng NVQS, triển khai công tác báo gọi thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2023, trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện quy định của pháp luật, hội đồng NVQS xã Phú Mỹ đã phát thông báo sơ tuyển cho 90 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS. Đồng thời, để thanh niên khám tuyển đông đủ, hội đồng NVQS xã đã tổ chức phát thông báo trước đó 10 ngày để thanh niên có thời gian chuẩn bị sắp xếp công việc tham gia khám tuyển, đặc biệt đối với những thanh niên đang đi làm ăn xa, hội đồng NVQS xã đã yêu cầu gia đình vận động thanh niên tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định.

Kết thúc đợt khám sơ tuyển, hội đồng NVQS xã đã tuyển chọn được 41 thanh niên đạt sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 để tham gia vòng khám tuyển cấp huyện được tổ chức vào tháng 11 năm 2022.


Phạm Xuân Hay - Xã Phú Mỹ