Về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.
  • Cập nhật: 22/05/2020
  • Lượt xem: 2513 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 21 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 598 /UBND-CN&TY Về việc tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

Hiện nay, cả nước có trên 99% số xã có bệnh DTLCP đã qua 30 ngày và các địa phương đã có văn bản công bố, thông báo hết bệnh DTLCP; đây là điều kiện quan trọng để người chăn nuôi tổ chức tái đàn, tăng đàn lợn. Tuy nhiên, trong thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng bệnh DTLCP tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã đã qua 30 ngày của nhiều tỉnh, thành phố.

Tại tỉnh Phú Thọ nói chung và tại địa bàn huyện Phù Ninh nói riêng, bệnh DTLCP xảy ra từ tháng 5/2019, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh nên đã giảm thiểu thiệt hại so với tình hình chung của cả nước. Đến ngày 31/12/2019, 100% số xã, thị trấn có dịch tại địa bàn huyện đã qua 30 ngày và có quyết định công bố hết dịch.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh DTLCP tái phát và lây lan trên địa bàn huyện là rất cao, sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế, đặc biệt trong điều kiện hoạt động tái đàn gia tăng, các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1964/UBND-KTN ngày 12/5/2020 về tập trung chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các Phòng, Trạm và đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

Chi tiết tài liệu đính kèmsigned-cv phong ta lon chau phi_21-05-2020.pdf

Ban biên tập

porno pretoporno.com XXX Pornos www.bokepbejat.com xvideos2020.me www.echterporno.com pornolegende xnxxporn phim sex 2020 lawnjinsi.com Free Desi Scandal www.xarabvideos.com porno xxx movel www.xxxarabtube.com porno gratis www.nubepornogratis.com www.perlasesso.com