Tuyên truyền Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình mới và một số nội dung
  • Cập nhật: 25/05/2023
  • Lượt xem: 778 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 17/5//2023, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh ban hành Văn bản: 399/STTTT-TTBCXB Tuyên truyền Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình mới và một số nội dung, sau đây là nội dung chi tiết:

1. Tuyên truyền Kế hoạch 1570/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính ph

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Chú trọng tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông”; các quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… nhằm xây dựng và hình thành ý thức văn hóa giao thông cho người dân, nhât là lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục mở và duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ATGT và văn hóa giao thông; tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng phòng tránh tai nạn, kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông an toàn; hậu quả của tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ do chạy quá tốc độ cho phép, sử dụng ma túy, chất có cồn, sử dụng điện thoại, vi phạm chở quá tải, chở quá số người quy định…; đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn trên đường cao tốc, các tuyến đường có độ dốc lớn, quanh co, nguy hiểm.

2. Tuyên truyền về công tác phòng ngừa tội phạm giết người

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phương pháp dễ nhớ, dễ hiểu, tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, khiếu nại tố cáo...; nguyên nhân, điều kiện, trách nhiệm pháp lý và các hậu quả, hệ lụy của tội phạm; tuyên truyền về giá trị đạo đức, lối sống để mọi người nâng cao nhận thức và hình thành ý thức chấp hành pháp luật, lên án những hành vi ứng xử thiếu văn hóa, vi phạm pháp luật. Đồng thời thường xuyên phản bác, xử lý thông tin xấu độc, cổ suý bạo lực, nhất là trên môi trường internet.

- Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các nguyên nhân dẫn đến tội phạm, trong đó có tội phạm giết người, gắn với việc vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động lớn ở cơ sở (như phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới…).

Chi tiết nội dung: signed-signed-vv tuyen truyen kh cua ubnd tinh ve viec trien khai thuc hien chi thi so 10 -3.pdf

Ban biên tập