Tình hình an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Phù Ninh.
  • Cập nhật: 21/06/2022
  • Lượt xem: 571 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 21/6/2022, Ban An toàn giao thông huyện Phù Ninh ban hành báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể kết quả triển khai thực hiện như sau:

  a. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về TTATGT, trọng tâm là quản lý hoạt động vận tải khách và hàng hóa ở các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận tải, người điều khiển phương tiện. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tới mọi tầng lớp nhân dân, mọi đối tượng hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng văn hóa giao thông, trọng tâm là bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em và người lớn nêu gương về văn hóa giao thông, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả truyền thông (bằng hệ thống đài truyền thanh, mạng xã hội...) xuyên suốt từ huyện tới cơ sở; lồng ghép tuyên truyền cùng nội dung liên quan khác của tổ chức đoàn thể.

Công cụ tuyên truyền: Bằng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, bằng các hình thức trực quan thông qua việc xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích, banzoll, tờ rơi ... Thông báo vi phạm luật giao thông của cá nhân, tổ chức trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở và gửi danh sách các trường hợp vi phạm TTATGT về nơi cư trú, tổ chức ký cam kết thi đua trong các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công nhân viên, đoàn viên, đội viên, hội viên trên địa bàn huyện không vi phạm luật giao thông, coi đó là tiêu chí thi đua hàng tháng, quý, năm. Duy trì cổng trường ATGT ở các trường học trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông.

* Kết quả thực hiện.

Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa – Thông tin, Đài phát thanh, truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn và các cơ quan, ban ngành của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa để nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông của người tham gia giao thông.

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Viết tin bài, xây dựng phóng sự về tình hình TTATGT, đưa tin trên hệ thống đài truyền thanh và đài truyền hình tỉnh, trung ương, báo Phú Thọ, cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, báo mạng... Đã xây dựng, phát sóng và đăng tải truyền hình Phú Thọ 14 lượt tin bài, báo Phú Thọ và công thông tin điện tử tỉnh 8 tin bài; cổng thông tin điện tử huyện 24 lượt tin, bài, 30 văn bản pháp lý, phát trên hệ thống đài truyền thanh huyện, các xã, thị trấn 128 lượt tin bài.

Công an huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tào tổ chức tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn huyện. Tổ chức ký cam kết với 67 trường học trên địa bàn huyện, ký cam kết với chủ các bến khách ngang sông về chấp hành nghiêm các quy định an toàn giao thông đường thủy.

b. Tình hình trật tự an toàn giao thông.

* Tai nạn giao thông đường bộ:

Tình hình trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, chết 07 người, bị thương 14 người (So cùng kỳ: số vụ không tăng không giảm, số người chết giảm 03 người; người bị thương giảm 01), trong đó:

          - Tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên: Xảy ra 05 vụ, chết 07 người, bị thương 03 người, hư hỏng 04 xe ô tô, 04 mô tô, 01 xe đạp. (So cùng kỳ: giảm 05 số vụ, số người chết giảm 03 người; người bị thương giảm 05 người.

- Tai nạn giao thông ít nghiêm trọng: Xảy ra 02 vụ, bị thương 03 người, hư hỏng 02 mô tô, 01 xe đạp. (So cùng kỳ: Tăng 02 vụ, bị thương tăng 03 người).

- Va chạm giao thông: Xảy ra 07 vụ, bị thương 08 người, hư hỏng 04 xe ô tô, 08 xe mô tô, 01 xe đạp (So với cùng kỳ: Số vụ tăng 03 vụ; số người bị thương tăng 01 người).

* Tai nạn giao thông đường thủy: Không xảy ra

* Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm:

Phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các kế hoạch theo chuyên đề về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phòng chống đua xe trái phép, mũ bảo hiểm, kiểm tra xe khách, quá khổ quá tải. Đồng thời thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên. Kết quả phát hiện và lập biên bản 1.412 trường hợp, phạt tiền 1.140.220.000 đồng. Số trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.305 trường hợp = 674.850.000 đồng.

- Phân tích vi phạm: Số phương tiện vi phạm: Xe ô tô con: 09; xe ô tô tải: 124; xe khách: 75; mô tô, 637; xe điện các loại: 576.

+ Nồng độ cồn 134 (ô tô 06, mô tô 128)

+ Không mũ bảo hiểm: 630 mô tô.

+ Quá tải 119 (xe tải).

+ Hết hạn đăng kiểm 01 ô tô tải.

+ Dừng đỗ không đúng nơi quy định 69 (xe khách 65, ô tô con 04).

+ Không có giấy phép lái xe 91 xe mô tô.

+ Chuyển hướng không đúng quy định 361 xe máy điện

+ Vượt sai quy định 206 xe máy điện

+ Tốc độ 79 mô tô.

+ Giao phương tiện 06.

+ Không che bạt khi chở hàng 03.

+ Lỗi khác 03 (không gương 02, không gắn biển số 01).

- Tước giấy phép lái xe 47 (mô tô 46, ô tô 01); tạm giữ 07 ô tô, 181 mô tô, xe gắn máy, 1.224 giấy tờ xe các loại.

- Độ tuổi vi phạm: Dưới 16 tuổi 49 (nữ 20), từ 16 đến dưới 18 tuổi 72 trường hợp (nữ 27), từ 18 tuổi đến dưới 27 tuổi 363 trường hợp (nữ 27), từ 27 tuổi đến dưới 50 tuổi 871 trường hợp (nữ 50), từ 50 tổi trở lên 53 trường hợp (nữ 01).

- Giới tính: Nam 1.287 trường hợp, nữ 125 trường hợp.

* Kết quả kiểm tra, xử lý một số chuyên đề

+ Chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy: Phát hiện lập biên bản 134 trường hợp phạt tiền = 542.500.000 đồng, tạm giữ 06 ô tô con; 128 xe mô tô, xe máy điện, tước giấy phép lái xe 47 trường hợp.

          + Chuyên đề kiểm tra, xử lý xe khách:  Phát hiện lập biên bản 65 trường hợp vi phạm = 23.200.000 đồng.

          + Chuyên đề xử lý xe quá khổ, quá tải:  Phát hiện lập biên bản 119 trường hợp vi phạm, phạt tiền = 107.100.000 đồng, hạ tải 119 trường hợp.

+ Thực hiện kế hoạch 4711 xử lý người điều khiển phương tiện chưa đủ 18 tuổi: Phát hiện lập biên bản 106 trường hợp. Trong đó học sinh 60, lao động tự do 46. Xử lý vi phạm cảnh cáo học sinh 49, xử phạt 57 trường hợp = 17.250.000 đồng (lỗi không mũ bảo hiểm 54, không gương 03, không gắn biển số 01, không mang đăng ký xe 01). Làm rõ hành vi giao xe của chủ phương tiện phạt tiền 06 trường hợp lỗi giao xe = 8.400.000 đồng. Gửi thông báo trường hợp vi phạm 39 trường hợp.

c. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hướng dẫn giao thông vào các giờ cao điểm tại các vị trí nút giao thông phức tạp

Trong công tác đảm bảo giao thông đường thủy: Phối hợp với các cơ quan chức năng như đoàn liên ngành Ban ATGT tỉnh, UBND các xã dọc theo tuyến sông Lô kiểm tra tình hình hoạt động, công tác đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa của các bến thủy nội địa trên địa bàn huyện theo kế hoạch số 89/KH-BATGT ngày 18/5/2022, cơ bản các đơn vị đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn thiết bị, có trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo cho người tham gia giao thông như phao cứu sinh, ụ nổi cá nhân, phương tiện có đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên còn có 01 bến còn vi phạm về việc quản lý, khai thác bến thủy nội địa không đúng mục đích so quy định tại quyết định công bố hoạt động, hết hạn bảo hiểm TNDS của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ 3.

d. Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, cần lồng ghép tốt các nguồn vốn, chương trình, dự án, kế hoạch xi măng hàng năm cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Phối hợp với cơ quan chuyên môn chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thi công xây dựng các tuyến đường theo đúng tiến độ, chất lượng công trình.

Công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện phải tập trung, dứt điểm và đầu tư vào các tuyến chính, các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị.

Khảo sát, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép duy tu sửa chữa các tuyến đường hư hỏng trên địa bàn.

Chi tiết Văn bản đính kèm: kh06 dam bao atgt phuc vu ky thi tot nghiep 6.2022.pdf

Ban biên tập