Thông báo công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1)
  • Cập nhật: 17/05/2023
  • Lượt xem: 2328 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 16/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Thông báo: 54/TB-UBND về việc công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1), sau đây là nội dung chi tiết:

Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 1).

UBND huyện Phù Ninh công bố, công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phù Ninh (lần 1) gồm các nội dung sau:

1. Địa điểm công khai: Tại trụ sở UBND huyện Phù Ninh (khu Đá Thờ, TT. Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ), cổng thông tin điện tử của huyện (http://phuninh.phutho.gov.vn) và trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

2. Thời gian công bố, công khai: đến hết ngày 31/12/2023.

3. Tài liệu công bố, công khai:

Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh v/v duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (lần 1)

  Chi tiết Văn bản đính kèm: qd dieu chinh bo sung khsd dat nam 2023 huyen phu ninh lan 1-2.pdfTB cong khai dieu chinh ke hoach su dung dat 2023 lan 1.docx

Ban biên tập