TẬP HUẤN DỰ ÁN XỬ LÝ RÁC THẢI CHO NÔNG DÂN TẠI XÃ BÌNH PHÚ.
  • Cập nhật: 19/04/2023
  • Lượt xem: 954 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 18/4/2023, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Nông dân huyện Phù Ninh tổ chức tập huấn cho hội viên nông dân xã Bình Phú về thực hiện dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2024.

Tại lớp tập huấn các học viên được giới thiệu về nội dung hoạt động, các phương pháp xử lý rác thải dự án tập trung và hành vi đích đối với từng nhóm đối tượng. Tập huấn về cách phân loại rác thải hữu cơ và các kỹ thuật chuyển đổi chất thải hữu cơ từ thực phẩm thừa và phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường. Huyện Phù Ninh sẽ thực hiện dự án tại xã Bình Phú và xã Lệ Mỹ.


Đồng chí Nguyễn Thị Anh Tấn - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong huyện  xử lý rác thải hữu cơ trong sinh hoạt và sản xuất, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời xây dựng các mô hình về xử lý rác thải hữu cơ điển hình, làm điểm sáng để nhân rộng. Tạo cơ sở thực tiễn về hiệu quả kinh tế và xã hội trong áp dụng chuyển đổi chất thải hữu cơ trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thêm thu nhập cho nông dân.

Hồng Nhung- Trường Sơn - TTVHTTDL &TT