SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LÀM VIỆC VỚI HUYỆN PHÙ NINH
  • Cập nhật: 27/10/2022
  • Lượt xem: 1990 lượt xem

(Phù Ninh) - Sáng ngày 27/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ kiểm tra hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Phù Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thúy – Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông làm trưởng đoàn, cùng đi có lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của Sở. Về phía huyện, có đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) huyện; Lãnh đạo Ban biên tập và Thư ký Ban biên tập Cổng TTĐT; đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao- Du lịch và Truyền thông huyện; phòng Tài chính & Kế hoạch; phòng Văn hóa & Thông tin huyện.


Cổng thông tin điện tử được nâng cấp từ Trang thông tin điện tử huyện Phù Ninh từ ngày 01/3/2019. Hiện nay, cơ quan chủ quản quản lý Cổng TTĐT huyện Phù Ninh là UBND huyện Phù Ninh; cơ quan thường trực quản lý là Trung tâm Văn hóa – Thể thao – du lịch và Truyền thông; địa chỉ tại khu Đá Thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng gồm 12 thành viên, Tổ chuyên môn giúp việc gồm 11 thành viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Cổng TTĐT huyện Phù Ninh đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị nổi bật trên địa bàn; các chủ trương, giải pháp trong chỉ đạo điều hành của tỉnh, huyện; cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành, các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học … và nhiều hoạt động nổi bật khác trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác thông tin của độc giả trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, cải cách hành chính… của huyện Phù Ninh. Tính đến 13/10/2021, Cổng TTĐT huyện đã thu hút được gần 12 triệu lượt người truy cập, tìm kiếm thông tin.


Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị 

Cổng TTĐT huyện đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động của trang thông tin điện tử theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;…9 tháng đầu năm 2022, Cổng Thông tin điện tử huyện đã mở thêm mục và tren giao diện của Cổng để các độc giả dễ truy cập dó là; mục “Quy hoạch và đầu tư”, : Hội đồng nhân dân huyện Phù Ninh”, đồng thời mở các chuyên mục chào mừng các ngày kỷ niệm lứn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: “ Chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Phù Ninh (18/5/1947- 18/5/2022)”, “Chào mừng 70 năm chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản (17/11/1952-17/11/2022)”, Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947- 27/7/2022”...Các mục thông tin được đăng tải, cập nhật đều được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Cổng TTĐT còn chưa xây dựng được trang thông tin điện tử thành phần cấp xã, một số chức năng tương tác giữa cơ quan nhà nước và nhân dân chưa hoàn thiện; an toàn an ninh thông tin bảo mật còn chưa chặt chẽ...


Đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian tới, Cổng TTĐT huyện sẽ Tiếp tục quản lý, đăng tải tin, bài kịp thời. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Tập trung tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; Tuyên truyền các họat động chào mừng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022. Tiếp tục tuyên  về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, và Học tập các chuyên đề năm 2022. Tiếp tục cập nhật các hệ thống văn bản, thủ tục, bộ thủ tục hành chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng chính quyền điện tử…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nguyễn Thị Hồng Thúy đánh giá cao Cổng TTĐT huyện Phù Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của UBND huyện trên mạng Internet; tập hợp và truyền tải trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, phục vụ công tác chỉ đạo của các cấp chính quyền; cập nhật thường xuyên các hoạt động của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; những thông tin kinh tế - xã hội của huyện; văn bản quy phạm pháp luật của huyện; góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của huyện.  Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tiếp tục thực hiện Nghị định 42 của Chính phủ; Kế hoạch số 1906 ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin: Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra.  Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường đẩy mạnh hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở…

 

Kim Ngân - TTVH TTDL & TT