Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tư vấn rao bán đất nền thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
  • Cập nhật: 09/03/2022
  • Lượt xem: 2027 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 8/3/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành văn bản số 252/UBND-KT&HT về việc rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc tư vấn rao bán đất nền thuộc dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ được UBND huyện Phù Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 3660/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018; phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021; UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án tại Văn bản số 2460/UBND-KTN ngày 05/6/2019; phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 27/10/2021. Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng mới Khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt (như vậy dự án này là Chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán, không phải là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng xong phân lô bán đất nền);  UBND tỉnh chuyển mục đích đất, giao đất (giai đoạn 1) tại Quyết định số 2918/QĐ-UBND ngày 10/11/2021; Tại Văn bản số 2453/SXD-KTQH&QLN ngày 02/12/2021 của Sở Xây dựng về việc huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, kinh doanh, liên doanh, liên kết tại dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phọ nêu rõ: Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận; Không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn. (Do vậy việc một số trang mạng và người dân đăng tải thông tin rao bán đất nền là không đúng với mục tiêu dự án theo chủ trương đầu tư của UBND tỉnh).

Hiện nay, dự án đang triển khai thực hiện chưa đủ điều kiện giao dịch và huy động vốn theo quy định. Tuy nhiên gần đây xuất hiện các thông tin trên các trang mạng xã hội; các biển quảng cáo, tờ rơi; dựng các lều, ki ốt nằm ngoài phạm vi thực hiện dự án trên địa bàn huyện Phù Ninh, đặc biệt tập trung tại địa bàn thị trấn Phong Châu để tư vấn rao bán đất nền, nhận tiền đặt cọc các lô đất thuộc dự án là không đúng chủ trương đầu tư và quy định pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của chủ đầu tư, an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời đó là hình thức huy động vốn sai quy định.

Để đảm bảo trật tự, an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, đồng thời đảm bảo cho nhà đầu tư huy động vốn đầu tư theo đúng quy định và kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng, giả mạo thông tin nhà đầu tư để rao bán đất nền dự án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. UBND huyện chỉ đạo: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Công an huyện; Các Phòng: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá - Thông tin; Đội Quản lý thị trường số 02; UBND thị trấn Phong Châu và Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát các thông tin rao bán đất nền của dự án trên mạng xã hội; các tụ điểm môi giới bán đất nền dự án, đặc biệt các văn phòng có treo biển hiệu quảng cáo tư vấn bán đất nền không phù hợp. Đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định (nếu có) và gửi văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Nội dung cụ thể như sau:

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, đất đai, hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo dõi, tổng hợp báo cáo Huyện ủy, UBND huyện tình hình thực hiện dự án và những khó khăn vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Trên lĩnh vực chuyên môn phối hợp với Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 02, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư dự án để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến dự án, xác minh tính hợp pháp của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, kinh doanh bất động sản liên quan đến dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có).

2. Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 02.

Công an huyện Chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 02, các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ làm rõ các nội dung phản ánh trên. Đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định (nếu có).

3. Phòng Văn hóa – Thông tin, UBND các xã, thị trấn:

- Tổ chức rà soát tháo dỡ, thu hồi các biển quảng cáo, tờ rơi tuyên truyền thông tin dự án sai quy định, các lều bạt, ki ốt dựng trái phép với mục đích tư vấn bán đất nền và nhận tiền đặt cọc có liên quan đến dự án trên.

- Phòng Văn hóa – Thông tin: Tham mưu UBND huyện có biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các thông tin quảng cáo bán đất nền sai quy định liên quan đến dự án trên các trang mạng xã hội.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin; TT Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử huyện về thông tin dự án với những nội dung theo chủ trương đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận để các tổ chức, cá nhân biết và giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư, tránh trường hợp bị các đối tượng lừa đảo, lợi dụng, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đặt cọc sai quy định, nội dung cụ thể như sau:

a. Thông tin dự án:

- Quy mô dự án: Xây dựng mới các căn nhà ở liền kề hiện đại được đầu tư đồng bộ công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội với khu nhà văn hóa, công trình giáo dục, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, thể dục thể thao.

- Hình thức đầu tư: Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất (ngày 02/7/2020 UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND). Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng mới Khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt (như vậy dự án này là Chủ đầu tư xây dựng nhà ở để bán, không phải là Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng xong phân lô bán đất nền).

- Tên dự án: Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu 3 và khu 5, thuộc địa bàn thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Tên chủ đầu tư (nhà đầu tư): Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ.

- Diện tích đất: 145.000,0 m2 (14,5 ha).

- Thời gian thực hiện dự án: 66 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện dự án (Hợp đồng dự án số 04/2020/HĐDA ngày 18 tháng 8 năm 2020 giữa Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ và Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ về việc triển khai dự án Khu nhà ở đô thị Phong Châu, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh).

b. Tiến độ thực hiện dự án: Hiện tại dự án đang triển khai thi công xây dựng hạng mục san nền và hạ tầng thoát nước trên phần diện tích đất được giao 9,07ha.

c. Hình thức huy động vốn (theo văn bản số 2453/SXD-KTQH&QLN ngày 02/12/2021): Theo hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết.

Chi tiết văn bản  cv chi dao khu do thi thi tran phong chau .pdf

Ban Biên tập