Quyết định Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 17/05/2022
  • Lượt xem: 4697 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định: 1320/QĐ - UBND về việc Công bố danh mục chuẩn hóa TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh & Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ. Ban biên tập Cổng TTĐT đăng tải chi tiết nội dung như sau:

Chi tiết Văn bản đính kèm: qd ubnd - 38 ttr sld x-2 (1).pdf

Ban biên tập