Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng và hộp thư điện tử tại UBND Huyện Phù Ninh
  • Cập nhật: 27/07/2020
  • Lượt xem: 2860 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 27/7/2020 UBND huyện Phù Ninh đã ban hành quyết định số 1187 /QĐ-UBND về về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng và hộp thư điện tử tại UBND Huyện Phù Ninh

 

Điều 1. Mục đích

1. Phát huy dân chủ ở cơ sở, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng chính quyền địa phương các cấp vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

2. Tăng cường công tác quản lý, điều hành của Chủ tịch UBND huyện và nâng cao trách nhiệm của Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị của công dân, t chức liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định việc tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh qua đường dây nóng về những hành vi nhũng nhiễu, hách dịch, làm chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức UBND huyện Phù Ninh.

2. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần và tại các số máy bàn, điện thoại di động của cán bộ thường trực đường dây nóng.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng

1. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2. Người cung cấp thông tin qua đường dây nóng được đảm bảo giữ bí mật về danh tính, địa chỉ; nếu người cung cấp thông tin có yêu cầu được biết kết quả xử lý thông tin do mình cung cấp thì tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý, giải quyết phải thông báo cho người đó biết.

3. Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau đây: Người cung cấp thông tin không nói rõ họ, tên, địa chỉ của mình; nội dung thông tin cung cấp không rõ ràng, không thể xác định được nội dung vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 4. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin

Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát hiện cán bộ

công chức, viên chức của UBND huyện Phù Ninh phụ trách các lĩnh vực công tác khi thực thi nhiệm vụ vi phạm quy định tại Điều 2 của quy chế này.

Điều 5. Cơ quan thường trực tiếp nhận thông tin và số máy liên lạc

1. Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND&UBND huyện Phù Ninh

2. Số điện thoại đường dây nóng: 02103829278

3. Email: phuninh.ubndphuninh@phutho.gov.vn

4. Cán bộ trực đường dây nóng:

 - Ông Đỗ Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; số điện thoại: 0912. 430.828.

- Ông Bùi Trung Quốc - Phó Chánh Thanh tra huyện; số điện thoại: 0915.458.985.

Chi tiết tài liệu trong file đính kèm signed-signed-qd ban hanh quy che hd cua duong day nong - phu ninh.pdf

Ban biên tập