Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 16/06/2022
  • Lượt xem: 681 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 02/06/2022, HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Chi tiết văn bản signed-03-nq-hðnd-2.pdf

Ban Biên tập