KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HÒA GIẢI CƠ SỞ TẠI XÃ TRUNG GIÁP
  • Cập nhật: 14/11/2022
  • Lượt xem: 873 lượt xem

Phù Ninh) - Nhằm thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở và giúp các chị em phụ nữ tìm hiểu pháp luật, vừa qua, UBND xã Trung Giáp phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền phổ biến giáo dục về một số nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ. Về dự có đồng chí Đào Thị Thanh Hồng – Trưởng phòng Tư pháp huyện Phù Ninh, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền xã; ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ xã, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, các ông bà hòa giải viên cơ sở tại các khu dân cư thuộc xã Trung Giáp.

Tại hội nghị, các hòa giải viên được Báo viên pháp luật cấp huyện truyền đạt, phân tích, hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản của pháp luật; nghiệp vụ, kĩ năng về hoà giải ở cơ sở, thực hành giải quyết một số tình huống về hòa giải ở cơ sở; Triển khai một số văn bản pháp luật thường phát sinh những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư; Giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên. Đồng thời tuyên truyền một số nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ.


Đồng chí Đào Thị Thanh Hồng – Trưởng phòng Tư pháp huyện truyền đạt những nội dung cơ bản của pháp luật 

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật, cung cấp đầy đủ cơ sở pháp lý, tài liệu, những tình huống giải quyết một vụ việc hòa giải tại cơ sở. Nắm được một số nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ. Với những kiến thức, tài liệu đã được tiếp thu tại hội nghị, đây là những nền tảng cơ bản giúp tổ hòa giải cơ sở và các chị em chi hội phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Thanh Hồng - Phòng Tư pháp