HỘI THẢO LẦN THỨ HAI CUỐN LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ HUYỆN PHÙ NINH
  • Cập nhật: 26/10/2022
  • Lượt xem: 1949 lượt xem

(Phù Ninh) - Chiều ngày 26/10/2022, đồng chí Nguyễn Quang Vinh – Phó Bí thư TT Huyện ủy chủ trì hội thảo lần thứ hai cuốn Lịch sử lực lượng Quân sự huyện Phù Ninh. Dự hội thảo có các đồng chí thành viên BCĐ sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Lịch sử lực lượng Quân sự huyện Phù Ninh (1945-2022)”; đại diện đơn vị tư vấn biên soạn, xuất bản.


 

Cuốn sách “Lịch sử lực lượng quân sự huyện Phù Ninh 1945-2022” có nội dung phản ánh lại quá trình ra đời, hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ Quân sự huyện và lực lượng quân sự huyện Phù Ninh; những công lao, thành tích, đóng góp của lực lượng quân sự huyện trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, giữ gìn trật tự an toàn xã hội qua các chặng đường lịch sử; góp phần phục dựng lại những sự kiện lịch sử, bức tranh quá khứ hào hùng của dân tộc, của địa phương, khẳng định sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, sự vận dụng sáng tạo của Đảng bộ địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức khai thác, sưu tầm, biên soạn bản thảo cuốn sách được triển khai từ tháng 4/2022. Ban Chỉ đạo sưu tầm, biên soạn sách đã phối hợp với đơn vị tư vấn biên soạn, xuất bản là Công ty Cổ phần sách và Truyền thông văn hóa Việt và một số phòng, ban, cơ quan, đơn vị sưu tầm các nguồn tư liệu ở cấp huyện, tỉnh, trung ương và gặp gỡ, phỏng vấn các nhân chứng; đồng thời tiến hành nghiên cứu, biên soạn bản thảo. Đến nay, sau quá trình chỉnh lý, bổ sung, cuốn sách có bố cục 2 phần nội dung và hình ảnh, phần nội dung gồm mở đầu, 4 chương nội dung chính, kết luận và phụ lục; mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian từng giai đoạn lịch sử gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, dựa theo dòng chảy lịch sử chung của cả nước, của tỉnh, huyện. Cuốn sách dự kiến ra mắt vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2022.


Đồng chí: Nguyễn Quang Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đề nghị đơn vị biên soạn, xuất bản bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung, thông tin chính xác, khoa học, khách quan đủ điều kiện xuất bản, phát hành vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2022. Cuốn sách “Lịch sử lực lượng Quân sự huyện Phù Ninh (1945-2022)” là tư liệu quý báu cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phú Cường - TTVH TTDL & TT