Hội nông dân huyện Phù Ninh phối hợp giải ngân quỹ hỗ trợ nông dân trung ương
  • Cập nhật: 19/07/2019
  • Lượt xem: 8292 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 18/7/2019, tại trụ sở UBND xã Phú Nham, Hội Nông dân huyện Phù Ninh phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân TW, cho 10 hộ hội viên nông dân xã Phú Nham.

Chứng kiến buổi giải ngân có đồng chí Hà Thị Hương - Tỉnh ủy viên- Chủ tịch HND tỉnh và các đồng chí trong ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Phù Ninh, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phú Nham và 10 hộ hội viên được vay vốn, tổng số vốn vay là 500 triệu đồng để thực hiện dự án “chăn nuôi bò sinh sản” tại xã, thời hạn vay là 36 tháng, mức phí cho vay 8,4%/ năm. Được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Hội, đã giúp cho các hộ hội viên nông dân có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, củng cố niềm tin, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi giải ngân đồng chí Hà Thị Hương- Tỉnh ủy viên- chủ tịch HND tỉnh- Trưởng ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh, đã giao nhiệm vụ cho Hội Nông dân xã và các hộ hội viên được vay vốn, thực hiện, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn; tích cực hỗ trợ hội viên, xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, nâng quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; phát triển ngành nghề; ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới. đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích tham gia xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới.


Đồng chí Hà Thị Hương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh, Trưởng ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Tỉnh phát biểu chỉ đạo

Minh Huyền- Hội Nông dân huyện Phù Ninh