HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2022
  • Cập nhật: 04/11/2022
  • Lượt xem: 2492 lượt xem

(Phù Ninh)-Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; Sáng ngày 04/11/2022, UBND thị trấn Phong Châu phối hợp với Hội LHPN thị trấn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hào giải cơ sở. Tới dự có lãnh đạo phòng Tư pháp huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ Công chức thị trấn Phong Châu, các ông bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Chi hội Trưởng phụ nữ và hòa giải viên cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí báo cáo viên pháp luật của huyện truyền đạt, phân tích, hướng dẫn cụ thể những nội dung cơ bản của pháp luật; nghiệp vụ kỹ năng hòa giải ở cơ sở; Thực hành giải quyết một số tình huống, các phương pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; Quyền và nghĩa bản cơ bản của phụ nữ trong thực hiện một số Luật; tuyên truyền một số văn bản pháp luật điều chỉnh quan hệ phát sinh tranh chấp mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; các vấn đề thực thi pháp luật gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022.


Thông qua Hội nghị nhằm quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Trường Sơn- TTVHTTDL&TT