Đảng bộ xã Bình Bộ:Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
  • Cập nhật: 12/07/2019
  • Lượt xem: 13036 lượt xem

(Phù Ninh)-Sáng ngày 12/7/2019, Đảng bộ xã Bình Bộ đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019 cho 04 đảng viên trong Đảng bộ, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Về dự có đồng chí Nguyễn Phúc Suyên – HUV, Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các cán bộ, công chức xã, các đồng chí Bí thư các chi bộ và đảng viên nhận huy hiệu Đảng đợt 19/5/2019.

Hội nghị đã thực hiện nghi lễ Trao tặng huy hiệu Đảng 50, 40 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên trong Đảng bộ, trong đó có 02 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 02 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đây là niềm vinh dự và tự hào đối với những đảng viên cũng như đảng bộ xã. Thay mặt cho đảng viên nhận huy hiệu Đảng bà Đỗ Thị Chiện đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đã bày tỏ niềm tự hào khi vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, bà hứa sẽ luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên và cảm ơn sự giáo dục của Đảng trong những năm qua.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND, UBMTTQ, các đoàn thể của xã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TƯ của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân và định hướng dư luận xã hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng công tác phát triển đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm kinh tế của xã luôn ổn định và phát triển tốt, đúng định hướng. các tiềm năng thế mạnh của xã được khai thác sử dụng có hiệu quả, cơ cấu trong ngành kinh tế có những chuyển biến rõ nét. Tổng giá trị sản xuất  ước đạt 58.6 tỷ đồng bằng 111% so cùng kỳ, giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp đạt 6,8 tỷ đồng, giá trị CN-TTCN đạt 3.8 tỷ đồng, giá trị DV-TM đạt 48.0 tỷ đồng. Tổng thu nhập trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt 64.6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 15.8 triệu đồng/ người bằng 50.9% KH năm. Các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa tiếp tục có những bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời và hiệu quả, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực, bộ máy chính quyền của xã không ngừng được củng cố và kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu hiện nay, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Suyên – HUV, Chánh văn phòng HĐND & UBND huyện đã chúc mừng các đảng viên đón nhận huy hiệu Đảng và kính chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe tiếp tục nêu gương sáng, cống hiến cho xã nhà. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, đề nghị Đảng ủy xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, khắc phục tồn tại khuyết điểm. Lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phát triển.

Một sô hình ảnh


Hồ Diễn- Bình Bộ