Công văn V/v thực hiện các thủ tục hành chính tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý
  • Cập nhật: 05/05/2021
  • Lượt xem: 6088 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 05/5/2021, UBND huyện Phù Ninh đã ban hành văn bản số 514/UBND-KT&HT v/v thực hiện các thủ tục hành chính tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý.

Thực hiện Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh hướng dẫn nội dung các thủ tục hành chính thẩm quyền cấp huyện, xã liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý, cụ thể như sau:

1. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

2. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu.

3. Cấp Giấy phép bán lẻ thuốc lá.

Thủ tục đính kèm: tthc cap ban le thuoc la 5.2021.doc

4. Yêu cầu đăng ký với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất, trụ sở chính, cơ sở kinh doanh; đồng thời nếu có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung, cụ thể:

- Thương nhân sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

- Thương nhân nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

- Thương nhân bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ.

- Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ.

(Theo Mẫu số 13, 14 tại Phụ lục Nghị định 17/2020/NĐ-CP đính kèm): signed-signed-cv thuc hien thu tuc hanh chinh theo nd 17.2020 5.2021.pdf

5. Yêu cầu Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.

(Theo Mẫu số 04 tại Phụ lục Nghị định 17/2020/NĐ-CP đính kèm): signed-signed-cv thuc hien thu tuc hanh chinh theo nd 17.2020 5.2021.pdf

Để thực hiện tốt nội dung nêu trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm liên quan đến lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc Bộ Công Thương quản lý tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu cần làm rõ thêm thông tin xin liên hệ về phòng Kinh tế và Hạ tầng, gặp ông Tài, số điện thoại 0915272689, địa chỉ email: manhtaidhktcn@gmail.com)./.