PHÙ NINH: HỘI NGHỊ GIAO BAN CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH
  • Cập nhật: 21/03/2022
  • Lượt xem: 1556 lượt xem

(Phù Ninh)- Sáng ngày 21/3/2022, UBND huyện Phù Ninh tổ chức hội nghị giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch nghe phòng Nội vụ báo cáo Đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND huyện. Đồng chí Đào Ngọc Thắng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Ngọc Bích - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trịnh Đức Lai - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài chính & Kế hoạch, Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND & UBND huyện.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phòng Nội vụ thông qua dự thảo Đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành Trung tâm Đăng ký và Dịch vụ đất đai huyện Phù Ninh (gọi tắt là Trung tâm). Theo đó, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất được thành lập tháng 11/2010, trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường và được điều chỉnh tách riêng độc lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Thực hiện Văn bản: 248/SNV – TCCB & PCP ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc xây dựng đề án tổ chức lại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND các huyện, thành thị và xuất phát từ thực tế hiện nay, việc quản lý và khai thác quỹ đất để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tạo lập, phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; quản lý đất đã thu hồi; quỹ nhà đất đã xây dựng phục vụ tái định cư và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện chưa có cơ quan chuyên trách để thực hiện. Vì vậy, việc thực hiện tổ chức lại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện thành Trung tâm Đăng ký và Dịch vụ đất đai là rất cần thiết trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai. Trung tâm có chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hiện tại của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ phát triển quỹ đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai…

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian để tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Ngọc Thắng yêu cầu Phòng Nội vụ cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Rà soát lại các số liệu, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức lại bộ máy của Trung tâm. Phối hợp với các phòng liên quan thẩm định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký và Dịch vụ đất đai huyện; tổ chức kiểm kê tài sản, tài chính, thống kê nhân sự… Hoàn thiện Đề án trình Sở Nội vụ thẩm định trước 25/3/2022.

Kim Ngân - TTVH TTDL & TT