Đăng tải thông tin về các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; đã được phép chuyển nhượng quyền sử đụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở trên địa
  • Cập nhật: 19/05/2022
  • Lượt xem: 2553 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 11/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Phú thọ ban hành văn bản số 771/SXD-QLN&PTĐT Về việc đăng tải thông tin về các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; đã được phép chuyển nhượng quyền sử đụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lần 1 (tháng 5/2022), nêu rõ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu về ở cho người dân tỉnh Phú Thọ và vùng lân cận.

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 6060/UBND-KTN ngày 31/12/2021 và Văn bản số 658/UBND-KTN ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc đánh giá và kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng BĐS và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường BĐS trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản, nhằm tránh những rủi ro trong giao dịch và đảm bảo minh bạch và đảm bảo phát triển lành mạnh ổn định của thị trường bất động sản, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch đối với các bất động sản chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi tham gia các giao dịch bất động sản cần tìm hiểu các thông tin về dự án bất động sản được công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ (http://soxaydung.phutho.gov.vn) và cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (http://phutho.gov.vn). Sở Xây dựng thông báo một số nội dung liên quan đến các dự án như sau:

1. Danh sách các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ - Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu), không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án (Có danh sách theo phụ lục số 01 gửi kèm).

2. Danh sách các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đã được Sở Xây dựng xác nhận đủ điều kiện được phép bán, cho thuê mua nhà hình thành trong tương lai (Có danh sách theo phụ lục số 02 gửi kèm).

3. Danh sách các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đã được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở (Có danh sách theo phụ lục số 03 gửi kèm).

Sở Xây dựng đề nghị:

- Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các thông tin về các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; đã được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị đăng tải các thông tin về các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; đã được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên Cổng thông tin điện tử cấp huyện để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua bán bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Một số dự án có bất động sản đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, người mua cần nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của bất động sản, đảm bảo quy định tại điều 9, Luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng kinh doanh bất động sản giữa khách hàng và chủ đầu tư khi không đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng hoặc các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành, thị nơi có dự án rao bán) để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật;

signed-signed-1. dang tai thong tin du an-4.pdf

 

Ban Biên tập