V/v cập nhật thông tin cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp
  • Cập nhật: 01/12/2021
  • Lượt xem: 1453 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 30/11/2021, Ủy ban nhân dân Huyện Phù Ninh ban hành văn bản 1795/UBND-KT&HT về việc cập nhật thông tin cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp

Ban Biên tập