Phù Ninh đảm bảo công tác VSMT trên địa bàn huyện dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm 2023.
  • Cập nhật: 11/04/2023
  • Lượt xem: 2970 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 10/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Phù Ninh ban hành Văn bản: 445/UBND - BQLCCTCC V/v đảm bảo công tác VSMT trên địa bàn huyện dịp giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ năm 2023, sau đây là nội dung chi tiết:

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 20/3/2023 của UBND huyện Phù Ninh về việc tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. UBND huyện Phù Ninh yêu cầu Ban quản lý các công trình công cộng, Trung tâm Văn hóa- thể thao- du lịch và truyền thông; UBND các xã, thị trấn; HTX vệ sinh môi trường thị trấn Phong Châu thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban quản lý các công trình công cộng huyện:

- Từ ngày 18/4/2023 đến ngày 30/4/2023, tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn tham gia dịch vụ. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường không để xảy ra tồn đọng rác.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn. Đặc biệt là các xã Phù Ninh, Phú Lộc, Hạ Giáp và thị trấn Phong Châu.

- Từ ngày 20/4/2023 đến ngày 29/4/2023 trong thời gian tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2023. Ban quản lý phải tăng cường tổ chức thu gom, vận chuyển đảm bảo khu vực gần trung tâm huyện và dọc tuyến QL2 từ xã Phú Lộc đến hết xã Phù Ninh phải được thu gom sạch sẽ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác.

- Gửi thông báo lịch thu gom dịp Lễ giỗ Tổ đến UBND các xã và Trung tâm văn hóa- thể thao – du lịch và truyền thông huyện. Thông báo tuyên truyền để nhân dân không vứt xả rác vào những ngày không thực hiện thu gom trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ.

- Kiểm tra, rà soát nhằm bảo trì, sửa chữa kịp thời các thiết bị của hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn giao thông, đèn đường và chỉnh trang hệ thống cây xanh trong phạm vi quản lý. Đảm bảo vận hành và duy trì hoạt động tốt trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.

- Phối hợp với Phòng văn hóa & thông tin huyện lựa chọn, nhập các khẩu hiệu tuyên truyền về Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ trên quả cầu chạy chữ, đảm bảo yêu cầu cả về nội dung và hình thức. Thể hiện được bản sắc văn hóa độc đáo vùng đất Tổ, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, văn hóa của huyện.

- Tổ chức vệ sinh sạch sẽ khu vực Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, nhằm phục vụ các cơ quan, tổ chức và nhân dân khi đến thăm viếng.

2. Trung tâm Văn hóa- thể thao- du lịch và truyền thông.

- Thông báo văn bản của UBND huyện về việc chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đảm bảo xanh, sạch, đẹp trong thời gian diễn ra các hoạt động tổ chức lễ hội.

- Thông báo lịch thu gom, vận chuyển của Ban quản lý các công trình công cộng trong thời gian diễn ra các hoạt động tổ chức lễ hội. Tuyên truyền, vận động để nhân dân không vứt xả rác vào những ngày không thực hiện thu gom trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ.

3. Đối với UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp sóng truyền thanh của Trung tâm văn hóa- Thể thao- Du lịch và truyền thông để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không vứt xả rác vào những ngày không thực hiện thu gom để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan trong dịp Lễ Giỗ Tổ.

- Từ ngày 15/4/2023 đến ngày 19/4/2023 UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, tổ chức những ngày lao động công ích thu dọn rác, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang hành lang các tuyến đường giao thông, khơi thông mương, rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm với công tác vệ sinh môi trường. Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng. Đặc biệt đối với xã Phù Ninh kiểm tra, vệ sinh các tuyến đường vào khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Từ ngày 20/4/2023 đến hết ngày 29/4/2023 trong dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa- Du lịch Đất Tổ. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm với công tác vệ sinh môi trường. Không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và nơi công cộng. Đặc biệt đối với các xã tập trung đông dân cư như: Phù Ninh, Phú Lộc và thị trấn Phong Châu yêu cầu không để xảy ra tồn đọng rác thải sinh hoạt ở hai bên đường QL 2.

- Các xã đã tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, phối hợp và thông tin kịp thời với Ban quản lý các công trình công cộng trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Chi tiết Văn bản đính kèm: cv dam bao vsmt dip gio to hv.pdf

Ban biên tập