Xã Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021
  • Cập nhật: 05/08/2019
  • Lượt xem: 1824 lượt xem

(Phù Ninh)- Vừa qua, HĐND xã Phú Mỹ tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021 . Dự và chỉ đạo kỳ họp có bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy – Đại biểu HĐND huyện. Về phía địa phương có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy – UBMTTQ – Trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã Phú Mỹ, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp, hiệu trưởng 3 trường, cùng với 26/26 đại biểu HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe thông qua 10 báo cáo thường kỳ của HĐND xã và UBND xã. Trong 6 tháng đầu năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự điều hành linh hoạt, có hiệu quả của UBND xã Phú Mỹ, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt 115,22 tỷ đồng = 57,7% so với Kế hoạch tăng 17,9% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1530,96 tấn đạt 72,2% so với kế hoạch 101,7% so với cùng kỳ, bình quân lương thực đạt 268kg/người/6 tháng. Giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản, chăn nuôi đạt 32,82 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,5% đạt 67% so với kế hoạch, giảm 18% so với cùng kỳ. Giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 11,44 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 99% đạt 67% so với kế hoạch giảm 21,7% so với cùng kỳ. Giá trị các ngành dịch vụ thương mại đạt 70,96 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 62% đạt 66,69% so với kế hoạch tăng 64,2% so với cùng kỳ.


Kỳ họp thứ tám HĐND xã Phú Mỹ khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021.

Về hoạt động của đại biểu HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung các đại biểu HĐND đã nêu cao được vai trò của người đại biểu gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghị quyết, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với Đảng ủy, chính quyền địa phương xem xét giải quyết, thường trực HĐND xã chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động của Đại biểu, tổ đại biểu tổ chức họp theo từng quý để đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe UBND xã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND xã cơ bản đã nhất trí cao với việc trả lời của UBND xã. Kỳ họp đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế -  xã hội HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016-2021 do đại biểu đến tuổi nghỉ hưu, và bầu bổ sung chức danh trưởng ban kinh tế - xã hội HĐND xã XXII nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Phú Mỹ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết đề nghị bổ sung dự toán chi ngân sách xã năm 2019 và Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018.

 

Phạm Xuân Hay - Phú Mỹ