UBND xã An Đạo tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, đề ra nhiệm vụ năm 2020
  • Cập nhật: 15/01/2020
  • Lượt xem: 587 lượt xem

(Phù Ninh)- Chiều 14/01/2020, UBND xã An Đạo tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Phùng Trọng Đại, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BTV Đảng ủy xã,Thường trực HĐND, UBND,UBMTTQ, các đồng chí là trưởng các ban ngành đoàn thể, các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư.

Năm 2019, tình hình kinh tế của xã An Đạo phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 216 tỷ. Trong đó, giá trị các ngành thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt trên 112 tỷ đồng, đạt 133% so với năm 2018. Giá trị ngành trồng trọt, chăn nuôi ước đạt 56,7 tỷ đồng đạt 83% so với năm 2018; bình quân thu nhập đạt 31,127 triệu đồng/năm. Công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm và đạt nhiều kết quả, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các nhà trường ngày càng tăng; công tác chính sách, xã hội, từ thiện nhân đạo được quan tâm. Đến nay, xã An Đạo còn 45 hộ nghèo, 44 hộ cận nghèo. Trong năm, các ngành, đoàn thể trong xã đã phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ giải ngân trên 900 triệu giúp cho 40  hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Cũng trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền xã An Đạo cũng đã huy động sự ủng hộ, đoàn kết của toàn thể nhân dân. Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung thực hiện, và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Năm 2020, xã An Đạo đề ra 5 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các biện pháp thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn xã trong năm 2020.

Thúy Huyền - An Đạo