Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ
  • Cập nhật: 24/06/2019
  • Lượt xem: 11190 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 19/06/2019, UBND huyện Phù Ninh ban hành kế hoạch số: 96/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)

  Với mục đích:  Nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa’’ từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. 

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác thương binh liệt sĩ và người có công trên địa bàn huyện, tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công; tiếp tục phát động trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Chi tiết tài liệu đính kèm file 

sua_KH_UBND_huyen_72_nam_ngay_Thuong_binh_liet_sy_277_20190620015234925920.doc