THÔNG BÁO Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022.
  • Cập nhật: 20/05/2022
  • Lượt xem: 927 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 19/05/2022, UBND huyện Phù Ninh ban hành Thông báo số 54/TB-VP Về việc thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND&UBND huyện, ngày 23/5/2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Thông báo số 276/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện về Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND&UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện Phù Ninh năm 2022.

Ngày 23 tháng 5 năm 2022, lãnh đạo HĐND&UBND huyện có lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định, tuy nhiên, do công việc đột xuất, lịch tiếp công dân định kỳ chuyển sang ngày 24/5/2022. Trong ngày 23/5/2022, Ban Tiếp công dân huyện tiếp tục thực hiện việc tiếp công dân hàng ngày. Trường hợp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,… đề nghị công dân đến làm việc trực tiếp tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện, hoặc viết thành đơn gửi qua Bưu điện, hoặc gửi trực tiếp cho Bộ phận Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan biết và thực hiện

Chi tiết văn bản TB_0001.pdf

Ban Biên tập