Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ
  • Cập nhật: 11/05/2023
  • Lượt xem: 1938 lượt xem

(Phù Ninh) - Ngày 09/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định: 930/QĐ - UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ, sau đây là nội dung chi tiết:

Ban biên tập