BẢN TIN SINH HOẠT CHI BỘ CỦA TỈNH ỦY PHÚ THỌ (SỐ 06 NĂM 2023)
  • Cập nhật: 26/05/2023
  • Lượt xem: 2386 lượt xem

(Phù Ninh) - Cổng Thông tin điện tử huyện Phù Ninh trân trọng giới thiệu Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 6 năm 2023 của Tỉnh ủy Phú Thọ, sau đây là nội dung chi tiết:

Chi tiết văn bản đính kèm: SHCB 6-2023.pdf

Ban biên tập