NGHỊ QUYẾT Về Đề án xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025
  • Cập nhật: 27/08/2021
  • Lượt xem: 1745 lượt xem

(Phù Ninh)- Ngày 23/08/2021, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Về Đề án xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng huyện Phù Ninh, giai đoạn 2021-2025

Mục tiêu

Phấn đấu đến hết năm 2025 xây dựng huyện Phù Ninh cơ bản trở thành huyện nông thôn mới, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.000 - 8.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sau:

+ Đầu tư hạ tầng giao thông:

Đầu tư các tuyến đường kết nối với hệ thống giao thông của tỉnh, tuyến trục giao thông quốc gia (quốc lộ 2, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Âu Cơ, đường từ TL 323 đi TL 323D, đường tránh thị trấn Phong Châu và các nhánh rẽ, bến vượt tại xã Bình Phú, đường tỉnh 323D…); các tuyến đường thuộc huyện quản lý: Đầu tư tuyến trục chính giao thông (đoạn từ Tiên Kiên huyện Lâm Thao - thị trấn Phong Châu, Phú Lộc, Phú Nham); đường trồng rừng sản xuất (đoạn từ Trung Giáp – Tiên Phú- Trạm Thản); cải tạo nâng cấp tuyến HLP1, HLP2 (đoạn từ Gia Thanh – Trị Quận) và các tuyến giao thông nội đồng...; Tiếp tục duy tu, cải tạo nâng cấp các tuyến đường liên xã, liên thôn, ra đồng lên đồi gắn với xây dựng nông thôn mới (ưu tiên các xã phía bắc huyện). Tạo được sự kết nối liên thông giữa các vùng sản xuất và giao thương với các vùng lân cận, phục vụ thu hút các nhà đầu tư vào kinh doanh hạ tầng và sản xuất công nghiệp trong các khu - cụm công nghiệp (khu công nghiệp Phù Ninh, cụm công nghiệp Phú Gia, Tử Đà-An Đạo và vùng phụ cận Tổng Công ty Giấy Việt Nam).

Phấn đấu đến năm 2025, đường giao thông cứng hóa đạt 75 % trở lên (đặc biệt chú trọng các tuyến đường giao thông liên xã, trục chính bề rộng cứng hóa mặt đường tối thiểu 5m trở lên).

+ Đầu tư hạ tầng thuỷ lợi – Cấp nước sạch:

Thực hiện đầu tư nạo vét ngòi tiêu, kênh tưới; nâng cấp, cải tạo trạm bơm các xã dọc ven sông Lô và hệ thống hồ đập các xã trong huyện đảm bảo cung cấp nước, phục vụ sản xuất kịp thời.

Cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ đập, phai, trạm bơm;  nạo vét hệ thống kênh tưới, tiêu các các xã. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt xã Phú Nham, Phú Lộc, Phù Ninh, Bình Phú, An Đạo, Trị Quận, Gia Thanh, thị trấn Phong Châu…; và các khu dân cư mới, khu đô thị tập trung và các khu, cụm công nghiệp (Phù Ninh, Phú Gia, Tử Đà-An Đạo). Phấn đấu 95 % dân cư nông thôn và 100 % dân cư thị trấn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh.

+ Đầu tư xây dựng mạng lưới điện: Đầu tư xây dựng đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên (qua các xã: Trạm Thản, Liên Hoa, Lệ Mỹ và Trị Quận), đường dây 220 KV Tam Dương – Bá Thiện (điểm đầu trạm biến áp 500 KV qua địa bàn xã Gia Thanh, Tiên Du), tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn (trạm biến áp, đường dây trung thế và hạ thế). Xây dựng mới mạng lưới điện ở các khu dân cư mới và vùng phụ cận, các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo cho sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng Y tế - Giáo dục: Cải tạo, nâng cấp trạm y tế của các xã, thị trấn. Xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp học, ưu tiên đầu tư các trường duy trì công nhận quốc gia sau 5 năm đạt chuẩn. Phát huy tốt hiệu quả trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng Văn hoá - Thể thao-Thông tin: Nâng cấp, xây dựng mới hệ thống trang thiết bị truyền thanh thông minh từ huyện đến cơ sở. Huy động các nguồn vốn xây dựng hạ tầng khu di chỉ Xóm Dền, xã Gia Thanh. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng, cải tạo nâng cấp các công trình văn hóa tâm linh (đài tưởng niệm, nghĩa trang các Anh hùng liệt sỹ, chùa, đền...). Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa khu dân cư ở các xã, thị trấn. Nâng cấp, tu bổ, tôn tạo các thiết chế văn hóa. Nâng cao chất lượng hệ thống mạng công nghệ thông tin đáp ứng công tác điều hành của các cơ quan nhà nước và thông tin liên lạc của nhân dân.

+ Đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại và dịch vụ: Tiếp tục phát triển các dịch vụ về thương mại, vận tải chợ và siêu thị. Phát triển các dịch vụ du lịch và phù hợp quy hoạch Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, đầu tư xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Phù Ninh. Đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nâng cấp và xây mới các chợ như: Chợ Phú Lộc, BảoThanh, Phú Nham, Bình Phú...  Đầu tư các bến bãi khu vực bốc xếp hàng hoá đặc biệt là khu vực cảng Tiên Du-An Đạo theo quy hoạch…

+ Xây dựng cơ bản khác: Hoàn thành lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phong Châu và các vùng phụ cận, huyện Phù Ninh đến năm 2030 định hướng đến năm 2035, Quy hoạch vùng huyện theo tiêu chí huyện nông thôn mới. Đầu tư xây dựng các khu nhà ở đô thị ( Khu nhà ở đô thị Phong Châu, khu nhà ở đô thị đồng Trầm Quan khu 6 thị trấn Phong Châu, khu đô thị sinh thái trung tâm huyện, khu nhà ở dân cư khu 4 xã Phù Ninh...); xây dựng hạ tầng các điểm dân cư nông thôn, điểm dân cư đô thị. Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại gắn với thực tế của địa phương. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Gia, Tử Đà - An Đạo.

Xây dựng và phát triển các nhà máy, cơ sở sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng công nghệ cao, bến bãi ở các xã dọc ven sông Lô. Xây dựng hạ tầng các cơ sở chế biến nông lâm thủy sản, nông nghiệp nông thôn các xã: Tiên Phú, Lệ Mỹ, An Đạo, Bình Phú, Hạ Giáp, Bảo Thanh, Trị Quận, Gia Thanh, Phú Nham…Xây dựng hạ tầng khu vực phát triển thương mại, dịch vụ khu vực Rừng Xanh thị trấn Phong Châu, Phú Lộc và các xã phía Bắc huyện.

Chi tiết văn bản signed-25-08-2021_nq 50.pdf

Ban Biên tập