Tạm dừng kinh doanh, sử dụng hoặc thu hồi thuốc Amoxicillin 500mg liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng về định lượng và độ hòa tan và thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3
  • Cập nhật: 13/08/2021
  • Lượt xem: 3664 lượt xem

(Phù Ninh)-Ngày 04/8/2021 Phòng Y tế nhận được Văn bản số 2081/SYT- NVD của Sở Y tế về việc tạm dừng kinh doanh, sử dụng hoặc thu hồi thuốc Amoxicillin 500mg liên quan tới tiêu chuẩn chất lượng về định lượng và độ hòa tan. Về việc này phòng Y tế có ý kiến như sau

1. Các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tiến hành rà soát, tạm dừng buôn bán, sử dụng thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco sản xuất và thuốc có thông tin nêu trên do Công ty TNHH dược phẩm Tín Thành cung cấp.

- Nghiêm cấm mọi hành động thiêu hủy hoặc tiếp tục mua bán, sử dụng thuốc có thông tin nêu trên khi chưa có hướng dẫn của Sở Y tế.

* Trạm Y tế các xã, thị trấn tham mưu cho UBND  xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, thu hồi thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco sản xuất, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn nêu rõ các thông tin về sản phẩm thuốc viên nang cứng Amoxicillin 500mg (Amoxicillin trihydrat) nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân trên địa bàn được biết.

*. Trường hợp phát hiện thông tin liên quan tới việc kinh doanh, sử dụng
thuốc có đặc điểm nhận biết như trên, yêu cầu các đơn vị tiến hành thu giữ, đồng thời báo cáo ngay về phòng Y tế huyện qua địa chỉ: phongytephuninh@gmail.com để báo cáo Sở Y tế có hướng xử lý kịp thời.

2, Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3

Thực hiện Văn bản số 2174/SYT-NVD, ngày 11/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phòng Y tế yêu cầu:

*. Các cơ sở kinh doanh dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tiến hành rà soát, thu hồi, tạm dừng buôn bán thuốc viên nén bao phimVitamin C 300mg (Acid ascorbic 300mg), SĐK: VD-28097-17, Số lô: 18001; NSX: 04/10/2018; HD: 03/10/2021 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco sản xuất.

*. UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát, thu hồi thuốc viên nén bao phim Vitamin C 300mg (Acid ascorbic 300mg), SĐK: VD-28097-17, Số lô: 18001; NSX: 04/10/2018; HD: 03/10/2021 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1- Pharbaco sản xuất, đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn nêu rõ các thông tin về sản phẩm thuốc nêu trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng cho người dân trên địa bàn được biết.

*Trường hợp phát hiện thông tin liên quan tới việc kinh doanh, sử dụng
thuốc có đặc điểm nhận biết như trên, yêu cầu các đơn vị tiến hành thu giữ, đồng thời báo cáo ngay về phòng Y tế huyện qua địa chỉ: phongytephuninh@gmail.com trước ngày 17/8/2021 để báo cáo Sở Y tế có hướng xử lý kịp thời.

Văn bản kèm theo của  cục quản lý Dược, bộ y tế Cuc QL duoc ve xu ly Amoxicillin 500mg (1).pdf

Cuc QL duoc. Cv thu hoi VTMC 300mg.pdf

Ban Biên tập