STT Tên đề tài Cấp quản lý Lĩnh vực Đơn vị chủ trì Thời gian
1 Đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu địa danh, tên đường huyện Phù Ninh trên Internet Cấp tỉnh Cơ giới hóa Huyện Phù Ninh 23/11/2017 - 06/05/2019
2 Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia. Cấp tỉnh Môi trường Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước 07/05/2012 - 06/08/2020
3 Đề tài "Nghiên cứu phát triển thiết bị chụp X-quang kỹ thuật số trên hệ thống mở" Cấp tỉnh Công nghệ thông tin Huyện Phù Ninh 08/05/2016 - 07/05/2019
4 Danh sách sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông huyện Phù Ninh Cấp tỉnh Công nghệ thông tin Tỉnh Phú Thọ 01/08/2018 - 01/09/2018
5 Danh sách sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông huyện Phù Ninh Cấp tỉnh Cơ giới hóa Tỉnh Phú Thọ 07/08/2018 - 31/08/2018