Thông báo Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thực hiện đường dây nóng và hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu,

gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp

 

 

 


Thực hiện quy định của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố, công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử và quy định hoạt động của đường dây nóng, hộp thư điện tử. UBND huyện Phù Ninh công khai kèm theo thông báo này, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của UBND huyện Phù Ninh

1.     Số điện thoại đường dây nóng: 02103829278

2.     Email: phuninh.ubndphuninh@phutho.gov.vn

3. Cán bộ thường trực đường dây nóng:

- Ông Hà Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện;

Số điện thoại: 0963. 850.525.

- Ông Lê Xuân Hòa - Phó Chánh Thanh tra huyện;

Số điện thoại: 0915.858.968.

 

UBND huyện Phù Ninh trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp biết và liên hệ phản ánh, kiến nghị. Thông báo này thay thế Thông báo số 181/TB-UBND ngày 29/11/2019 của UBND huyện Phù Ninh./.

Lịch làm việc tuần