THÔNG BÁO Giờ làm việc mùa hè năm 2021
Từ ngày 16/04/2021 đến ngày 15/10/2021

THÔNG BÁO

Giờ làm việc mùa hè năm 2021

          -Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

          Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh thông báo giờ làm việc mùa hè của các cơ quan Nhà nước trong huyện thực hiện từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 15/10/2021 như sau:

          - Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

          - Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

          Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học quy định thời gian làm việc, sản xuất, phục vụ cho thích hợp, đảm bảo thuận tiện nhưng phải đúng quy định của Nhà nước.

Chi tiết văn bản đính kèm signed-signed-tb-gio-lam-viec-mua-he-nam 2021.pdf

Lịch làm việc tuần