Mời họp UBND thường kỳ tháng 6/2019
Từ ngày 13/06/2019 đến ngày 13/06/2019

      

          Thực hiện chương trình công tác tháng 6 năm 2019, từ 7h00’ ngày 13/6/2019  Chủ tịch UBND huyện triệu tập Hội nghị UBND phiên họp thường kỳ tháng 6 nghe các phòng báo cáo các nội dung sau:

(1) Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2019.

(2) Phòng Lao động, Thương binh&Xã hội báo cáo kế hoạch thăm hỏi, tặng qùa cho các gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm  ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

(3) Báo cáo điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm đầu được phê duyệt tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13/7/2019 của HĐND huyện.

Mời dự:

- Trân trọng kính mời: Thường trực HĐND huyện; Các Ban HĐND huyện; Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc; Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội: Hội Cựu chiến binh huyện, Hội Phụ nữ huyện, Hội nông dân huyện, Huyện đoàn, Liên đoàn lao động huyện.

- Các ông (bà) thành viên UBND huyện;   

- Trưởng các đơn vị: Chi cục thống kê, Đài truyền thanh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Văn hóa, Thể thao&Du lịch, Ban quản lý các công trình công cộng, Hội chữ thập đỏ, Lãnh đạo phòng Nội vụ.

Địa điểm: Phòng họp UBND huyện (khu vực Ngã Ba Then, xã Phù Ninh)

Lịch làm việc tuần