Lịch làm việc tuần 41
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

STT

Nội dung

Chủ trì

Ghi chú

1

Làm việc với đoàn công tác của tỉnh về CCHC

Đ/c PTC huyện

8h00 - 12/12/18

2

Tiếp đoàn doanh nhân xúc tiến đầu tư

Đ/c CT huyện

 

3

Tiếp công dân

Đ/c PTC

 

3

Họp giao ban các phòng ban chuyên môn

Đ/c CT huyện

 

 

Lịch làm việc tuần