Ủy ban nhân dân

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Hữu Nhật

Chủ Tịch UBND

02103833898

0912057113

2

Đào Ngọc Thắng

Phó Chủ Tịch UBND

02103829279

0915222525

3

Trịnh Đức Lai

Phó Chủ Tịch UBND

0982.636.234

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Chánh Văn Phòng

0914774249

5

Nguyễn Vũ Long

Trưởng Phòng TCKH

02103829256

0912222748

6

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng Phòng Nội Vụ

02103829187

0979505898

7

Hoàng Văn Luyện

Trưởng Phòng TNMT

02103827710

0975188768

8

Đỗ Quốc Hà

Trưởng Phòng KTHT

02103761669

0964620666

9

Nguyễn Phúc Suyên

Trưởng Phòng NN&PTNT

02103829561

0915113152

10

Dư Thị Diễm Hằng

Trưởng Phòng Tư Pháp

02103827017

0977415689

11

Nguyễn Văn Thu

Chánh Thanh Tra

0989890456

12

Bùi Tuấn Long

Trưởng Phòng GD&ĐT

02103829266

0912008986

13

Nguyễn Quang Hưng

Trưởng Phòng VHTT

02106577666

0916166779

14

Nguyễn Đức Tài

Trưởng Phòng LĐ&TBXH

02103762466

0967916777

15

Nguyễn Công Phúc

Phó Trưởng Phòng Y Tế

02103829778

0985638809

16

Phan Thị Anh Thư

Trưởng Đài Truyền thanh

02103827019

0915189156

17

Nguyễn Thị Giang

Chủ Tịch Hội Chữ Thập Đỏ

02103827229

0989222309

18

Trần Hoàng Văn

Trưởng Trạm
Khuyến Nông

02103829770

0978004005

19

Hoàng Văn Chính

Phó Chi Cục Trưởng
chi Cục Thống Kê khu vực Lâm Thao - Phù Ninh

02103829025

0984970328

20

Chu Thị Hồng Minh

Phó Giám Đốc
trung Tâm DSKHHGĐ

02103503442

0963851073

21

Nguyễn Hữu Đại

Trưởng Trạm
Bảo Vệ Thực Vật

02103833651

0986791405

22

Vũ Thị Hương Giang

Trưởng Trạm Thú Y

0983926341

23

Lê Công Khải

Giám Đốc TTVHTT&DL

02103764888

0986794468

24

Nguyễn Văn Nguyên

Trưởng Ban QLCCTCC

02106265036

0915171521

25

Hà Xuân Huấn

Trưởng Ban QLDA

02103762388

0904578722