Huyện ủy

STT

Họ tên

Chức vụ

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Tố Uyên

Bí Thư Huyện Ủy

02103829797

0976515969

2

Nguyễn Quang Vinh

Phó Bí Thư TT Huyện Ủy

02103827469

0988108599

4

Nguyễn Hữu Nhật

Phó Bí Thư Huyện Ủy

02103833898

0912057113

5

Nguyễn Ngọc Bích

Trưởng Ban tổ chức

02103830678

0912332671

6

Lê Kim Đính

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

02103762494

0963148105

7

Nguyễn Thị Kim Thanh

Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc TTBDCT

02103829947

0988167024

8

Nguyễn Minh Quân

Trưởng Ban Dân Vận

02103829948

0966597782

9

Hoàng Minh Phú

Chánh Văn Phòng Huyện ủy

0915155375