Phù Ninh: Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn

26 lượt xem
19/08/2019
(Phù Ninh)- Sau 20 năm tái lập huyện, đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phù Ninh ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần nâng cao đời sống của nhân dân .
Phù Ninh: khai giảng năm học mới 2019-2020
3 lượt xem
Ngày đăng: 09/09/2019
PHÙ NINH SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI 2019-2020
15 lượt xem
Ngày đăng: 04/09/2019